Yliopistot

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan piiriin kuuluu seitsemän yliopistoa: Aalto-yliopiston teknillistieteellinen koulutusala, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta, Åbo Akademin DI-hakukohteet, Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta. Yhteisvalintaan kuuluvat yliopistot esitellään seuraavassa lyhyesti.

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Perustieteiden korkeakoulu, Sähkötekniikan korkeakoulu ja Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu ovat mukana DIA-koulutuksen yhteisvalinnassa. Uusi yliopisto tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia monialaiseen ja vahvaan opetukseen ja tutkimukseen. Aalto-yliopiston kunnianhimoisena päämääränä on kehittyä eri aloillaan ja omaleimaisena kokonaisuutena maailman kärkiyliopistojen joukkoon vuoteen 2020 mennessä.

Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulut sijaitsevat Espoon Otaniemessä, arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemalla kampuksella. Aalto-yliopisto on tekniikan ja arkkitehtuurin alalla Suomen monipuolisin, perinteisin ja ainoa kaksikielistä opetusta antava yliopisto. Aalto-yliopistossa on 12 000 perusopiskelijaa ja lähes 2500 jatko-opiskelijaa. Hakukohteita DI- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa on yhteensä 12. Vuosittain teknillistieteelliselle koulutusalalle hyväksytään yhteisvalinnassa noin 1200 uutta opiskelijaa. Aalto-yliopistosta valmistuu lähes 40 % kaikista maan diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeistä ja yli 50 % tekniikan tohtoreista.

Otaniemessä perinteet, nykyaika ja tulevaisuus kuuluvat yhteen. Aalto-yliopisto on suomalaisen hyvinvoinnin keskeinen rakentaja ja kansainvälisen tiedeyhteisön arvostettu jäsen. Sen yhteistyökumppaneita ovat muut suomalaiset ja kansainväliset yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset. Aalto-yliopistossa voi opiskella lähes kaikkia tekniikan ja arkkitehtuurin aloja. Yliopiston kaikkiin koulutusohjelmiin, informaatioverkostoja lukuun ottamatta, haetaan DI- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan kautta.

Opiskelijaksi Aalto-yliopistoon

Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen Hervannassa sijaitseva Tampereen teknillinen yliopisto tarjoaa opetusta tuleville arkkitehdeille ja diplomi-insinööreille moderneissa ja jatkuvasti kehittyvissä tiloissa. Perustutkinto- opiskelijoita on noin 10 500 ja jatkotutkintoa opiskelevia noin 2000. Vuosittain opintonsa aloittaa noin 1300 uutta opiskelijaa. Tampereen teknillisessä yliopistossa tutkinnon voi suorittaa kaikkiaan 12 hakukohteessa.

TTY:llä voi saada matemaattisten aineiden aineenopettajapätevyyden (opetettavat aineet matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittely) ja samalla valmistua diplomi-insinööriksi. Aineenopettajan koulutus on mahdollista teknis- luonnontieteellisessä hakukohteessa. Pedagogiset opinnot suoritetaan naapuriyliopistossa, Tampereen yliopistossa, jossa muutoinkin on hyvät mahdollisuudet täydentää tutkintoaan yliopiston eri oppiaineissa. Opiskelu vierailevana opiskelijana on mahdollista myös muissa Suomen yliopistoissa valtakunnallisen JOOsopimuksen (joustava opinto-oikeus) myötä. Tampereen teknillisellä yliopistolla on runsaasti yhteistyötä teollisuuden ja yritysten kanssa, mikä takaa myös opiskelijoille hyviä harjoittelu- ja diplomityöpaikkoja sekä työpaikkoja valmistumisen jälkeen.

Opiskelijaksi Tampereen teknilliseen yliopistoon

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) on tekniikan ja talouden yliopisto. LUT:n strategisia kärkialoja ovat vihreä energia ja teknologia, kestävän kilpailukyvyn luominen ja toimiminen kansainvälisenä Venäjä-yhteyksien rakentajana. Tutkinto-opiskelijoita LUT:ssa on noin 5500. Diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin koulutuksiin hyväksytään vuosittain LUT:iin noin 700 uutta opiskelijaa kahdeksaan eri koulutusohjelmaan. LUT:n koulutusohjelmat ovat läpäisseet kansainväliset akkreditointiprosessit ja saaneet laatuleimat osoitukseksi koulutuksen kansainvälisestä laadusta.

Yhtenäinen ja viihtyisä kampusalue Saimaan rannalla tarjoaa paitsi aidon mahdollisuuden yhdistää opintoja eri tieteenaloilta (tekniikan koulutusohjelmat ja kauppatieteet), myös kattavasti muut opiskelijoiden kaipaamat palvelut terveydenhuollosta liikuntamahdollisuuksiin. LUT:n tiiviit yhteydet elinkeinoelämään avaavat ura- ja yhteistyömahdollisuuksia jo opintojen aikana. Opiskelijoiden kansainvälistymistä tuetaan toimivan opiskelijavaihto-ohjelman lisäksi myös monin ns. kotikansainvälistymisen keinoin.

Lisätietoja LUT:n koulutusohjelmista ja opiskelijaelämästä Lappeenrannassa

Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta

Oulun yliopistossa on vuoden 2014 alusta lähtien yhdeksän tiedekuntaa, joista kolme on mukana Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa: Oulun yliopiston Teknillinen tiedekunta, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta sekä Arkkitehtuurin tiedekunta. Teknillistieteellisen alan opiskelijoita näissä tiedekunnissa on yhteensä noin 3000. Teknillinen tiedekunta ja Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta sijaitsevat Linnanmaan yliopistokampuksella ja Arkkitehtuurin tiedekunta Oulun kaupungin keskustassa.

DIA-koulutuksen yhteisvalinnassa hakukohteita on seitsemän ja vuosittain teknillistieteelliselle koulutusalalle hyväksytään yhteensä 400 uutta opiskelijaa. Teknillistieteellisen alan tiedekunnissa voi suorittaa tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin ja arkkitehdin tutkinnon. Oulun seudun menestys huipputekniikan alalla perustuu pitkälti juuri yliopiston antamaan teknillistieteelliseen opetukseen ja tutkimukseen. Leimallistaon tiivis yhteistyö alueen muiden toimijoiden, erityisesti yritysten kanssa. Oulun yliopistossa on yhteensä noin 15 000 opiskelijaa. Teknillistieteellisen alan tiedekunnat Oulun yliopistossa ovat useimmista muista tekniikan alan yksiköistä poiketen osa monialaista yliopistoa. Jos opiskelija haluaa liittää opintoihinsa muutakin kuin tekniikkaa, se onnistuu Oulussa luontevasti.

Opiskelijaksi Oulun yliopiston teknilliseen tiedekuntaan

Åbo Akademi

Åbo Akademi sijaitsee maamme vanhimman kaupungin keskustassa, aivan Turun tuomiokirkon kupeessa. Åbo Akademi perustettiin vuonna 1918 ja diplomi-insinöörikoulutus alkoi vuonna 1920, joten sillä on pitkä perinne ja kokemus diplomi-insinöörien koulutuksessa.

Yliopistolla on kaksi DI-hakukohdetta, kemiantekniikka ja tietotekniikka. Hakukohteet ovat laaja-alaisia tarjoten monia valinnanmahdollisuuksia, mm. prosessikemiaa, luonnonmateriaalien tekniikkaa, prosessien systeemitekniikkaa, modernia informaatioteknologiaa ja teollisuustaloutta. Tekniikassa on n. 650 perusopiskelijaa ja 130 jatko-opiskelijaa. Vuosittainen sisäänotto on n. 100 opiskelijaa. Tutkijakoulutus on erityisen vilkasta: n. 15–20% vuosikurssin opiskelijoista suorittaa tohtorin tutkinnon.

Åbo Akademi on maamme ruotsinkielinen yliopisto, jolla on erinomaiset paikalliset ja pohjoismaiset yhteydet. Åbo Akademi haluaa olla yksilöllinen huippuyliopisto, jolle ovat luonteenomaista opiskelijoiden ja opettajien läheiset suhteet. Turussa suositaan poikkitieteellisiä opintoja.

Opiskelijaksi Åbo Akademiin

Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on monialaisen yliopiston kuudesta tiedekunnasta toiseksi suurin. Opiskelijoita tiedekunnassa on noin 4 000 ja uusia opiskelijoita hyväksytään vuosittain yli 500 teknillistieteellisen ja luonnontieteellisen alan koulutukseen. Turun yliopistossa voit yhdistää opintoihisi myös muiden tieteenalojen opintoja yliopiston laajasta sivuainetarjonnasta. Diplomi-insinöörin tutkintoon johtavia hakukohteita ovat biotekniikan sekä tietotekniikka. Opiskelijat suorittavat kandidaatin tutkintonsa tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelmassa, jonka jälkeen opiskelija voi valita tutkinto-ohjelmansa useammasta diplomi-insinöörin tutkintoon johtavasta ohjelmavaihtoehdosta. Lisätietoja hakukohteista löytyy sivulta www.utu.fi/hae-matlu

Tietotekniikan koulutuksessa annetaan kansainvälisen tason tutkimukseen perustuvaa opetusta, jossa yhdistyvät vankka tekninen osaaminen, monialaisen yliopiston tieteelliset vahvuudet sekä modernit työelämävalmiudet. Alempi tutkinto antaa opiskelijalle laaja-alaisen järjestelmäteknisen osaamispohjan, ja ylemmässä tutkinnossa opiskelija syventää osaamistaan valitsemassaan pääaineessa sekä luo itselleen kiinnostuksensa mukaisen sisällöllisen profiilin monialaisen yliopiston vahvuuksia hyödyntäen. Syventävä koulutus tuotetaan yhteistyössä samassa rakennuksessa toimivien Åbo Akademin ja Turun kauppakorkeakoulun sekä muiden Turun yliopiston yksiköiden kanssa.

Biotekniikan opetusta on Turun yliopistossa annettu 1980-luvun loppupuolelta lähtien. Biotekniikan DI-koulutus painottuu molekyylitason biotekniikkaan ja siihen liittyviin prosesseihin ja opetus on ainoalaatuinen Suomessa. Biotekniikan kautta hakevilla on mahdollisuus suorittaa diplomi-insinöörin tutkinto erikoistumalla joko biotekniikkaa tai elintarvikekehitykseen. Elintarvikekehityksen opetus annetaan englanninkielisessä tutkinto-ohjelmassa.

Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta

Lähellä kaupungin keskustaa sijaitsevassa Vaasan yliopistossa on kolme tiedekuntaa ja noin 5 000 opiskelijaa. Suomenkielinen yliopisto sijaitsee yhdellä kampusalueella meren rannalla. Noin 1 000 opiskelijan laajuisessa teknillisessä tiedekunnassa voi suorittaa tekniikan ja kauppatieteiden tutkintoja. Vuosittain tiedekunnassa aloittaa opinnot noin 200 uutta opiskelijaa. Diplomi-insinöörikoulutuksessa on kaksi koulutusohjelmaa: sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelmassa voi suuntautua sähkö-, energia- tai automaatiotekniikkaan ja tietotekniikan koulutusohjelmassa voi suuntautua ohjelmistotekniikkaan tai tietoliikennetekniikkaan. Molempiin koulutusohjelmiin haetaan yhdessä hakukohteessa ”diplomi-insinööri, Vaasan yliopisto” ja opiskelija valitsee ensimmäisen vuoden keväällä koulutusohjelman.

Vaasan yliopistossa tekniikan opintoihin voi yhdistää kauppatieteitä, kieliä, viestintää ja hallinto-osaamista. Monipuolisiin sivuainemahdollisuuksiin kuuluvat tekniikan lisäksi mm. tuotantotalous, johtaminen, markkinointi ja viestintä. Osaamista voi vahvistaa myös suorittamalla osan opinnoista ulkomailla. Vaasan vahvuutena on valtakunnallinen energiatekniikan osaamiskeskus ja Vaasan yliopistosta valmistuneet diplomi-insinöörit työllistyvätkin erinomaisesti. Tekniikan opintoja tukevat modernit laboratoriot ja alueen kansainvälinen teollisuus tarjoaa monipuolisia harjoittelu- ja työmahdollisuuksia, esimerkiksi Vaasan yliopiston tekniikan opiskelijana olet mukana Takuuteekkarit teollisuuteen- hankkeessa, joka takaa sinulle kesäharjoittelupaikan heti opintojen alussa.

Opiskelijaksi Vaasan yliopiston teknilliseen tiedekuntaan