Yliopistojen hakukohteet, kiintiöt, vaaditut kokeet ja todistusvalinnan kynnysehdot

Yliopisto, Hakukohde

Vaaditut kokeet/2 koetta

insinöörihakukohteet

Vaaditut kokeet

Ark-hakukohteet


Koodi Lyhenne

Taivoite-kiintiöt

Mat. Fys. Kem. Yht. tiede Kieli-koe Tod. val. kynnysehto

Mat.

Ark.

Piir. Luon-non-tiede
Mat. Fys. Kem.
Aalto-yliopisto AALTO
Tietotekniikka 105 A/TIK 100 X X L
Elektroniikka ja sähkötekniikka 110 A/EST 110 X X E E
Bioinformaatioteknologia 113 A/BIO 45 X O O L
Automaatio- ja informaatioteknologia 116 A/AIT 95 X O O E
Teknillinen fysiikka ja matematiikka 120 A/TFM 65 X X L L
Kone- ja rakennustekniikka 132 A/KJR 150 X X E E
Tuotantotalous 135 A/TUO 45 X X L
Kemian-, bio- ja materiaalitekniikka 166 A/CHEM 115 X O O L
Rakennettu ympäristö 167 A/RYM 45 X O
O E
Energia- ja ympäristötekniikka 168 A/ENY 95 X O O L L
Arkkitehtuuri 190 A/ARK 37 X X
Maisema-arkkitehtuuri 195 A/MAR 18 X X X
Tampereen taknillinen yliopisto TTY
Tietotekniikka 205 T/TI 90 X O O E
Tietojohtaminen 206 T/TJ 50 X O O M
Sähkötekniikka 210 T/S 90 X X M E
Teknis-luonnontieteellinen 214 T/TL 50 X O O L L L
Automaatiotekniikka 220 T/AU 75 X X E E
Konetekniikka 230 T/K 85 X X
Tuotantotalous 235 T/TU 50 X O O
Materiaalitekniikka 260 T/M 75 X O O
Rakennustekniikka 270 T/R 90 X X
Ympäristö- ja energiatekniikka 275 T/Y 40 X O O
Biotekniikka 276 T/B 25 X O O
Arkkitehtuuri 290 T/A 45 X X
Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT
Tietotekniikka 305 L/Tite 40 X O O M C C
Sähkötekniikka 310 L/Säte 40 X O O M C C
Konetekniikka 330 L/Kote 50 X O O M C C
Tuotantotalous 335 L/Tuta 80 X O O M C C
Energiatekniikka 345 L/Ente 45 X O O M C C
Ympäristötekniikka 346 L/Ymp 35 X O O M C C
Kemiantekniikka 350 L/Kete 45 O O O M C C
Laskennallinen tiede ja teknillinen fysiikka 380 L/Lafy 20 X O O M C
Oulun yliopisto OY/TTK
Tietotekniikka 405 O/TI 50 X O O M C M
Sähkötekniikka 410 O/SO 50 X O O M C M
Konetekniikka

430

O/KO 105 X X M C
Tuotantotalous 435 O/Tuta 35 X X M
Prosessitekniikka 450 O/PO 75 O O O M C C
Ympäristötekniikka 470 O/YM 45 O O O M C C
Arkkitehtuuri 490 O/AO 40 X X
Åbo Akademin DI-hakukohteet ÅA
Tietotekniikka 505 ÅA/DT 20 X X X M C C
Prosessitekniikka 550 ÅA/KE 47 X O O X M C C
Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta TY
Tietotekniikka 615 TY/Tet 40 X X M
Biotekniikka 676 TY/Bio 15 X X E E
Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta VY
Energia- ja informaatiotekniikka 720 VY 80 X O O M C