Pääsykoekysymysten kieli

DIA-koulutuksen yhteisvalintaan osallistuvien yliopistojen opetuskielenä on suomi tai ruotsi. Pääsykoekysymykset laaditaan suomen- ja ruotsinkielisinä. Vuoden 2014 valinnoista alkaen koekysymyksiä ei enää käännetä englanniksi.