DIA-valinnan fysiikan kokeen aikana palohälytys

Dia-valinnan fysiikan valintakokeen aikana Otaniemessä, rakennuksessa Otakaari 1
annettiin palohälytys. Kokeen tekeminen ao. koesaleissa keskeytettiin hälytyksen
ajaksi.  Kyseessä oli ns ennakkohälytys, joten saleista tai istumapaikoilta
ei jouduttu poistumaan. Koetta jatkettiin, kun hakijoille voitiin taata kokeen
tekemisen edellyttämät olosuhteet.

Lisätietoa:
Jan Von Pfaler
dia-valinta, insinöörivalinnan johtaja
jan.von.pfaler@aalto.fi
+358405166676