Hakeminen

Alla olevaan taulukkoon on kerätty yhteenveto eri hakijaryhmistä ja heitä koskevista valintatavoista. Ensimmäinen taulukko koskee yhteisvalintaa diplomi-insinöörihakukohteisiin ja jälkimmäinen valintaa arkkitehdin ja maisemaarkkitehdin hakukohteisiin.

 

HAKIJARYHMÄT, DI-HAKUKOHTEET TODISTUSVALINTA ALKU-
JA
KOEPIST.
KOEPIST. ERILLISVALINTA
Hakijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon 1.6.2014
mennessä (sininen todistus)
RP-tutkinnon viimeistään vuonna 2014 suorittaneetEB- tai IB-tutkinnon vuonna 2013 tai sitä ennen suorittaneetEB- tai IB-tutkinnon joko Suomessa tai ulkomailla vuonna 2014 suorittavatHakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon
tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
Hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet
ammatillisen opistoasteen tutkinnon
Hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet
vähintään 3-vuotisen ammatillisen tutkinnon
Pohjoismaiset korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet hakijatMatematiikka-, fysiikka- tai kemiakilpailuihin osallistuneet
(yo-tutkinto valmis 1.6.2014)
Suomen Akatemian Viksu-kilpailuun osallistuneet (yo-tutkinto
valmis 1.6.2014)
Kaksoistutkinnon (ylioppilastutkinto ja ammattitutkinto) suorittaneet 

HAKIJARYHMÄT, ARKKITEHTUURI- JA MAISEMA-ARKKITEHTUURIHAKUKOHTEET ALKU- JA KOEPIST. KOEPISTEET
Hakijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon 1.6.2014 mennessä (sininen todistus)

RP-tutkinnon viimeistään vuonna 2014 suorittaneet

EB- tai IB-tutkinnon vuonna 2013 tai sitä ennen suorittaneet

EB- tai IB-tutkinnon joko Suomessa tai ulkomailla vuonna 2014 suorittavat

Hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon

Hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet ammatillisen opistoasteen tutkinnon

Hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet vähintään 3-vuotisen ammatillisen tutkinnon

Pohjoismaiset korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet hakijat