Gamla inträdesprov

  OBS! Vid universiteten som deltar i DIA urvalet är undervisningsspråken finska och/eller svenska. Urvalsprovens frågor kommer att finnas på finska och svenska. Från och med ansökningen år kommer urvalsprovens frågor inte längre översättas till engelska.

   


  Provet i matematik inom antagningen till diplomingenjörsutbildningen

  Matematik - uppgifter och lösningar 2013 suomi/svenska/english
  Matematik - uppgifter och lösningar 2012 suomi/svenska/english
  Matematik - uppgifter och lösningar 2011 suomi/svenska/english
  Matematik - uppgifter och lösningar 2010 suomi/svenska/english

  Matematik - uppgifter och lösningar 2009 suomi/svenska/english

  Matematik - uppgifter och lösningar 2008 suomi/svenska/english
  Matematik - uppgifter och lösningar 2007 suomi/svenska
  Matematik - uppgifter och lösningar 2006 suomi
  Matematik - uppgifter 2006 svenska
  Matematik - uppgifter 2006 english
  Matematik - uppgifter och lösningar 2005 suomi/svenska
  Matematik - uppgifter och lösningar 2005 english
  Matematik - uppgifter och lösningar 2004 suomi/svenska
  Matematik - uppgifter och lösningar 2004 english
  Matematik - uppgifter och lösningar 2003 suomi/svenska
  Matematik - uppgifter och lösningar 2003 english
  Matematik - uppgifter och lösningar 2002 suomi/svenska
  Matematik - uppgifter 2002 english
  Matematik - uppgifter och lösningar 2001 suomi/svenska
  Matematik - uppgifter 2001 english

  Matematik - formelsamling 2005
  Matematik - formelsamling 2003

  Provet i fysik inom antagningen till diplomingenjörsutbildningen

  Fysik - uppgifter och lösningar 2013 suomi/svenska/english
  Fysik - lösningar 2013 suomi

  Fysik - lösningar 2012 suomi

  Fysik - lösningar 2011 suomi
  Fysik - uppgifter 2010 svenska
  Fysik - uppgifter och lösningar 2010 suomi
  Fysik - uppgifter 2009 svenska
  Fysik - uppgifter och lösningar 2009 suomi
  Fysik - uppgifter och lösningar 2008 suomi/svenska/english
  Fysik - uppgifter och lösningar 2007 suomi
  Fysik - uppgifter och lösningar 2006 suomi
  Fysik - uppgifter 2006 english
  Fysik - uppgifter och lösningar 2005 suomi
  Fysik - uppgifter 2005 english
  Fysik - uppgifter och lösningar 2004 suomi
  Fysik - uppgifter 2004 english
  Fysik - uppgifter och lösningar 2003 suomi
  Fysik - uppgifter och lösningar 2002 suomi/svenska/english
  Fysik - uppgifter 2001 suomi/english

  Fysik formelsamling 2005
  Fysik formelsamling 2003

  Provet i kemi inom antagningen till diplomingenjörsutbildningen

  Kemi - uppgifter 2013 suomi/svenska/english
  Kemi - uppgifter 2012 suomi/svenska/english

  Kemi - uppgifter 2011 suomi/svenska/english

  Kemi - lösningar 2011 suomi
  Kemi - uppgifter och lösningar 2010 suomi/svenska/english
  Kemi - uppgifter och lösningar 2009 suomi/english

  Kemi - uppgifter och lösningar 2008 suomi/svenska/english
  Kemi - uppgifter och lösningar 2007 suomi/svenska/english
  Kemi - uppgifter och lösningar 2006 svenska
  Kemi - uppgifter och lösningar 2006 suomi
  Kemi - uppgifter och lösningar 2006 english
  Kemi - uppgifter 2005 suomi
  Kemi - lösningar 2005 suomi
  Kemi - uppgifter 2005 english
  Kemi - lösningar 2005 english
  Kemi - uppgifter och lösningar 2004 suomi
  Kemi - uppgifter 2004 english
  Kemi - lösningar 2004 english
  Kemi - uppgifter och lösningar 2003 suomi/svenska/english
  Kemi - uppgifter och lösningar 2002 suomi/svenska/english
  Kemi - uppgifter och lösningar 2001 suomi/svenska/english

  Provet i samhällsvetenskap

  Samhällsvetenskap - uppgifter 2008 suomi/svenska
  Samhällsvetenskap - uppgifter 2005 suomi/svenska/english
  Samhällsvetenskap - uppgifter 2004 suomi/svenska/english
  Samhällsvetenskap - uppgifter 2003 suomi/svenska/english
  Samhällsvetenskap - uppgifter 2002 suomi/svenska

  Förhandsuppgifter inom antagningen till arkitektutbildningen

  Förhandsuppgifter 2008 suomi
  Förhandsuppgifter 2008 english
  Förhandsuppgifter 2007 suomi
  Förhandsuppgifter 2006 suomi
  Förhandsuppgifter 2006 svenska
  Förhandsuppgifter 2005 suomi/svenska
  Förhandsuppgifter 2004 suomi
  Förhandsuppgifter 2004 svenska
  Förhandsuppgifter 2003 suomi

  Provet i matematik inom antagningen till arkitektutbildningen

  Arkitekturens matematik - uppgifter och lösningar 2012 suomi/svenska/english
  Arkitekturens matematik - uppgifter och lösningar 2011 suomi/svenska/english
  Arkitekturens matematik - uppgifter och lösningar 2010 suomi/svenska/english
  Arkitekturens matematik - uppgifter 2009 suomi/svenska
  Arkitekturens matematik - uppgifter 2009 english
  Arkitekturens matematik - uppgifter och lösningar 2008 suomi/svenska/english
  Arkitekturens matematik - uppgifter och lösningar 2007 suomi
  Arkitekturens matematik - uppgifter 2006 suomi
  Arkitekturens matematik - uppgifter 2006 svenska
  Arkitekturens matematik - uppgifter 2006 english
  Arkitekturens matematik - uppgifter 2005 suomi/svenska
  Arkitekturens matematik - uppgifter 2005 english
  Arkitekturens matematik - uppgifter och lösningar 2004 suomi/svenska
  Arkitekturens matematik - uppgifter och lösningar 2004 english
  Arkitekturens matematik - uppgifter och lösningar 2003 suomi/svenska
  Arkitekturens matematik - uppgifter 2003 english
  Arkitekturens matematik - uppgifter och lösningar 2002 suomi/svenska
  Arkitekturens matematik - uppgifter 2002 english
  Arkitekturens matematik - uppgifter 2001 suomi/svenska

  Tecknings- och planeringsprov inom antagningen till arkitektutbildningen

  Tecknings- och planeringsprov 2011 svenska
  Tecknings- och planeringsprov 2009 suomi
  Tecknings- och planeringsprov 2009 svenska
  Tecknings- och planeringsprov 2009 english
  Tecknings- och planeringsprov 2008 suomi/svenska
  Tecknings- och planeringsprov 2007 suomi/svenska
  Tecknings- och planeringsprov 2006 suomi/svenska
  Tecknings- och planeringsprov 2005 suomi/svenska

  Prov i naturvetenskap

  Prov i naturvetenskap 2011 svenska
  Prov i naturvetenskap 2009 suomi
  Prov i naturvetenskap 2009 svenska
  Prov i naturvetenskap 2009 english
  Prov i naturvetenskap 2008 suomi
  Prov i naturvetenskap 2008 svenska
  Prov i naturvetenskap 2007 suomi
  Prov i naturvetenskap 2007 svenska
  Prov i naturvetenskap 2006 suomi
  Prov i naturvetenskap 2006 svenska
  Prov i naturvetenskap 2005 suomi
  Prov i naturvetenskap 2005 svenska
  Prov i naturvetenskap 2004 suomi
  Prov i naturvetenskap 2004 svenska
  Prov i naturvetenskap 2003 suomi
  Prov i naturvetenskap 2003 svenska
  Prov i naturvetenskap 2002 suomi
  Prov i naturvetenskap 2002 svenska
  Prov i naturvetenskap 2000 suomi
  Prov i naturvetenskap 2000 svenska