Hakulomaketietojen täydentäminen

Yliopistot ottavat ylioppilastodistuksen tiedot suoraan valtakunnallisesta hakijarekisteristä. Todistukseen mahdollisesti tulevat muutokset hakijan tulee toimittaa viimeistään 6.6.2014 asianomaisen yliopiston valintakansliaan.

Vuonna 1990 tai myöhemmin kirjoittaneiden yo-tiedot saadaan suoraan valtakunnallisesta hakija- ja opinto-oikeusrekisteristä. Ylioppilastutkinnon arvosanoihin tarkistusarvostelun kautta tulleet muutokset ja yksittäisten arvosanojen korotukset eivät välttämättä siirry hakija- ja opinto oikeusjärjestelmään. Hakijan on syytä tarkistaa näissä tapauksissa tietonsa. Tarkistus on syytä suorittaa myös silloin, jos hakija saa lukion päättötodistuksen myöhemmin kuin on suorittanut ylioppilastutkintoon vaaditut arvosanat.

Muutokset hakemuksen tietoihin

Muutokset hakemuksen tietoihin ilmoitetaan korjauskortilla, joka annetaan valintakokeissa henkilökortin osana. Korjauskorttiin hakija voi merkitä muuttuneet ylioppilastutkintotodistuksen tiedot sekä osoitteenmuutoksen.

Huom! Hakijan tulee säilyttää hakijakortin yläosa, sillä se sisältää henkilökohtaisen salasanan, jolla hakija pääsee sähköiseen tulospalveluun.