Åbo Akademia koskevat erillismääräykset

Åbo Akademin DI-hakukohteisiin hakevien, joiden koulusivistyskielenä ei ole ruotsi, tulee osoittaa valmiutensa opiskella ruotsin kielellä. Hakijalla tulee olla hyvät tiedot ruotsinkielessä.

Hakijan katsotaan saaneen koulusivistyksensä ruotsiksi, jos hän on joko ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn arvosanan ruotsissa äidinkielenä tai vaihtoehtoisesti hänellä on hyväksytty arvosana ruotsissa äidinkielenä peruskoulun päättötodistuksessa. Hakijalla on hyvät tiedot ruotsissa, jos hän on suorittanut korkeakoulututkinnon, jossa opetuskieli on ruotsi ja sen yhteydessä suorittanut opinnäytteen ja kypsyysnäytteen ruotsiksi tai jos hän on saanut hyvät tiedot valtionhallinnon ruotsinkielen kielikokeessa (ns. pieni kielikoe). Katso tarkemmat tiedot Åbo Akademin sivuilta

Hakijan, jolla ei ole yllä mainittuja tietoja ruotsissa, tulee osallistua Åbo Akademin kielikokeeseen ja saavuttaa siinä vähintään pistemäärä 100. Kielikoe voidaan suorittaa 28.4.2014 Turussa, Vaasassa tai Helsingissä. Hakija on vapautettu kielikokeesta, jos hän on ylioppilaskirjoituksissa saanut hyväksytyn arvosanan ruotsissa äidinkielen tasolla tai jos hän on saanut vähintään arvosanan eximia cum laude approbatur keskipitkässä ruotsissa tai arvosanan magna cum laude approbatur pitkässä ruotsissa. Kielikoe voidaan suorittaa ilman ennakkoilmoittautumista sukunimen ensimmäisen kirjaimen mukaan seuraavasti:

Helsingissä:

Åbo Akademin tiloissa G18-talossa,
Yrjönkatu 18, klo 10:30

Turussa:

Åbo Akademi
Arken, aud. Armfelt
Tehtaankatu 2

A-M klo 9.00
N-Ö klo 10.30

Vaasassa:

Åbo Akademi i Vasa
Academill, aud. Bruhn
Rantakatu 2
klo 10.30

Kielikokeen tulos postitetaan hakijalle 9.5.2014.

Hakija, joka on hyväksytty Åbo Akademin kielikokeessa vuosina 2004–2013, on vapautettu kielikokeesta ja hänen tulee liittää hakemukseensa kopio hyväksymiskirjeestä.