Vaadittavat tiedot

Valintakokeisiin osallistujien oletetaan hallitsevan alla olevat tiedot. Matematiikan, fysiikan ja kemian pitkien oppimäärien suorittamisen sijasta edellytetään niihin sisältyvien tietojen hallintaa.

Matematiikan koe

Lukion matematiikan pitkän oppimäärän tiedot, 10 kurssia.

Fysiikan koe

DIA-koulutuksen yhteisvalinnan fysiikan valintakoe on uudistunut kevään 2013 valinnassa siten, että osa tehtävistä on muutettu soveltaviksi. Fysiikan valintakoe koostuu neljästä normaalista tehtävästä kukin arvoltaan kuusi pistettä ja yhdestä laajemmasta soveltavasta tehtävästä, josta voi saada 6+6 pistettä. Kokeen kokonaispistemäärä on edelleen 36 pistettä.

Normaalit tehtävät perustuvat lukion oppimäärästä etukäteen rajattuun osaan:
Fysiikan kokeen aihealueet 2014
Kokeen mukana jaetaan lyhyt teoriaosa sellaiselta fysiikan osa-alueelta, joka ei kuulu lukion oppimäärään. Kysymykset soveltavassa tehtävässä käsittelevät tätä uutta materiaalia. Koeaika on neljä tuntia.

Kemian koe

Tehtävät perustuvat lukion oppimäärästä etukäteen rajattuun osaan:
Kemian kokeen aihealueet 2014

Yhteiskuntatieteen koe

Pohjola, Matti: Taloustieteen oppikirja, ISBN 978-952-63-1556-0, 7. painos tai uudempi

Yhteiskuntatieteen koe on tarkoitettu vain Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön hakukohteeseen hakeville ja on vaihtoehtoinen fysiikan kokeen kanssa tähän hakukohteeseen haettaessa.