Kemian kokeen aihealueet vuonna 2014

 1. Atomin rakenne
 2. Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä ja jaksolliset ominaisuudet
 3. Kemiallinen sitoutuminen ja molekyylien rakenne
 4. Aineen rakenne ja koostumus
 5. Stoikiometria ja reaktioyhtälö
 6. Kaasut, nesteet ja kiinteät aineet
 7. Hapettuminen ja pelkistyminen
 8. Energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa
 9. Reaktionopeus
 10. Kemialliset tasapainot
  • kemiallinen tasapaino
  • happo-emästasapaino
  • liukoisuustasapaino
 11. Metallit ja epämetallit
 12. Sähkökemia
 13. Orgaaninen kemia
 14. Polymeerit ja muovit
 15. Aineen tutkiminen