Fysiikan kokeen aihealueet vuonna 2014

DIA-koulutuksen yhteisvalinnan fysiikan valintakoe on uudistunut kevään 2013 valinnassa siten, että osa tehtävistä on muutettu soveltaviksi. Fysiikan valintakoe koostuu neljästä normaalista tehtävästä kukin arvoltaan kuusi pistettä ja yhdestä laajemmasta soveltavasta tehtävästä, josta voi saada 6+6 pistettä. Kokeen kokonaispistemäärä on edelleen 36 pistettä.

Kevään 2014 fysiikan valintakokeen neljä tehtävää perustuvat seuraaviin lukion fysiikan oppimäärän kursseihin:
  • Fysiikka luonnontieteenä (1)
  • Lämpö (2)
  • Aallot (3)
  • Sähkö (6)
  • Aine ja säteily (8)
Lisätiedot lukion opetussuunnitelmasta Opetushallituksen sivuilta

Kokeen mukana jaetaan lyhyt teoriaosa sellaiselta fysiikan osa-alueelta, joka ei kuulu lukion oppimäärään ja kysymykset soveltavassa tehtävässä käsittelevät tätä uutta materiaalia. Koeaika on neljä tuntia.