Yhteisesti sovitut erillisvalinnat DIA-koulutusta antaviin yliopistoihin

EB-tutkinnon suorittaneet

EB-tutkinnon viimeistään lukuvuonna 2013–2014 vähintään pistemäärällä 75/100 suorittaneet, joilla on tutkinnossaan matematiikan ja fysiikan tai kemian laajat oppimäärät, hyväksytään suoraan yliopistoon diplomi-insinööriosastolle mahdollisen hakukohdekohtaisen kiintiön puitteissa.

Kynnyksen ylittävät hakevat erikoistapauksena yhteisvalinnan ulkopuolella asianomaisen yliopiston erillisvalintojen hakulomakkeella. Hakuaika alkaa 3.3. ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Tulokset julkistetaan 14.7.2014. Tutkinnon tulee olla suoritettuna ja todistus toimitettuna ao. yliopiston valintakansliaan 9.7.2014 mennessä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 29.7.2014 klo 16.15 mennessä.

Hakijalta, jonka äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, vaaditaan kielitodistus. Tarkempia ohjeita saa ao. yliopistosta.

IB-tutkinnon suorittaneet

IB-tutkinnon viimeistään lukuvuonna 2012–2013 vähintään pistemäärällä 34 suorittaneet, joilla on tutkinnossaan matematiikan High tai Standard Level -oppimäärät ja fysiikan tai kemian High Level -oppimäärät, hyväksytään suoraan yliopistoon diplomi-insinöörihakukohteeseen mahdollisen kiintiön puitteissa.

Kynnyksen ylittävät hakevat erikoistapauksena yhteisvalinnan ulkopuolella asianomaisen yliopiston erillisvalintojen hakulomakkeella. Hakuaika alkaa 3.3. ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Tulokset julkistetaan 14.7.2014. Tutkinnon tulee olla suoritettuna ja todistus toimitettuna ao. yliopiston valintakansliaan 9.7.2014 mennessä. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan 29.7.2014 klo 16.15 mennessä.

Hakijalta, jonka äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi tai joka ei ole saanut koulusivistystään suomen tai ruotsin kielellä, vaaditaan kielitodistus. Tarkempia ohjeita saa ao. yliopistosta.

Matematiikka-, fysiikka-, kemia- ja datatähtikilpailuihin osallistuneet

Valtakunnallisten lukuvuosina 2012–2014 lukion viimeisille luokille järjestettävien matematiikka-, fysiikka-, kemia- ja Datatähtikilpailujen toisen vaiheen kymmenen parasta hyväksytään diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin teknillisiin yliopistoihin ja tiedekuntiin ilman valintakoetta. Kaikki hakukohteet eivät välttämättä ota uusia opiskelijoita näissä valintaryhmissä. Tarkista hakutiedot siitä yliopistosta, johon olet hakemassa.

Tietoja hakuajoista voi kysyä asianomaisesta yliopistosta. Hakeminen tapahtuu erikoistapauksena erillisvalintojen hakulomakkeella, joka lähetetään asianomaiseen yliopistoon. Hyväksymisen edellytyksenä on samana lukuvuonna suoritettu ylioppilastutkinto ja hyväksytysti suoritettu lukion oppimäärä. Hakemukseen tulee liittää oikeaksi todistettu jäljennös kyseessä olevan kilpailun sijoituksesta ja todistus ylioppilaskirjoituksiin osallistumisesta. Matematiikka-, fysiikka-, kemia- ja Datatähti-kilpailujen perusteella hakevien tulee ottaa huomioon se, että yliopistot voivat asettaa hakukohdekohtaisia kiintiöitä. Jos hakukohde asettaa kilpailujen kautta tuleville kiintiöksi esimerkiksi seitsemän (7), se tarkoittaa yhteensä seitsemää opiskelijaa eikä jokaisen kilpailun seitsemää parasta. Erillisvalintaopasta ja -hakulomaketta voi tiedustella asianomaisesta yliopistosta.

Suomen Akatemian Viksu-tiedekilpailu

Suomen Akatemia ei järjestä Viksu-tiedekilpailua lukuvuonna 2013-2014, eikä Viksu-tiedekilpailun perusteella siten voi tulla valituksi vuoden 2014 hakukierroksella.

Suomen Akatemian järjestämässä Viksu-tiedekilpailussa palkituille voidaan myöntää opiskeluoikeus joissakin yhteisvalintaan kuuluvissa yliopistoissa. Hakijalta vaaditaan lisäksi hyväksytysti suoritettu lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto. Vain yksilötyön laatineet huomioidaan tässä valinnassa.

Lisätietoja Viksu-tiedekilpailussa menestymisen perusteella hakemisesta saa asianomaisesta yliopistosta.

Muut erillisvalinnat

Yliopistoilla voi olla myös omia erillisvalintoja. Lisätietoja erillisvalinnoista saa asianomaisista yliopistoista sekä seuraavilta internet-sivuilta:

Aalto-yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Oulun yliopiston teknillinen tiedekunta
Tampereen teknillinen yliopisto
Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta
Åbo Akademi

Edellä kuvatut erikoistapaukset ja erillisvalinnat eivät kuulu yliopistojen yhteishakuun. Niihin haetaan kunkin yliopiston omalla erillisvalintojen hakulomakkeella, jonka saa ao. yliopistosta. Hakemuksen liitteet lähetetään hakulomakkeen mukana ao. yliopistoon.