Valinta koepisteiden perusteella

Koepisteiden ja ensisijaisuuspisteiden perusteella valitaan 30 % todistusvalinnan jälkeisestä kiintiöstä. Tässä ryhmässä voivat tulla valituiksi seuraaviin hakijaryhmiin kuuluvat hakijat:
  • Hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, ammatillisen opistoasteen tutkinnon tai vähintään 3-vuotisen ammatillisen tutkinnon. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 1.6.2014 mennessä.
  • Vuonna 2014 tai aikaisemmin suomalaisen ylioppilastutkinnon tai RP-tutkinnon suorittaneet ylioppilaat ja vuonna 2013 tai aikaisemmin EB- tai IB-tutkinnon suorittaneet, jotka eivät ole tulleet valituiksi todistusvalinnalla tai valinnalla alku- ja koepisteiden perusteella. Hakijan tulee toimittaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin kopio tutkintotodistuksesta (koskee vain RP-, EB- tai IB-tutkinnon suorittaneita).
  • EB- tai IB-tutkinnon joko Suomessa tai ulkomailla vuonna 2014 suorittavat. Hakijan tulee toimittaa Aalto-yliopiston hakijapalveluihin koulun antama todistus tutkintoon osallistumisesta.
  • Pohjoismaiset korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet hakijat.

Hakuedellytykset ja kynnysehto

Hakijan on osallistuttava diplomi-insinöörin hakukohteisiin hakeville tarkoitettuihin valintakokeisiin ja saatava vähintään 0,4 x kokeiden keskiarvojen summa. Kunkin kokeen keskiarvoa laskettaessa otetaan huomioon koko maan kaikki koetulokset.

Hakijan on tarkistettava valintaoppaasta, mitä kokeita hänen hakutoiveensa edellyttävät. Joissakin hakukohteessa on keskenään vaihtoehtoisia valintakokeita. Hakija voi halutessaan ilmoittautua kaikkiin hakukohteen vaihtoehtoisiin kokeisiin. Lopullisiin valintapisteisiin huomioidaan hakukohteen pakollinen valintakoe ja vaihtoehtoisista kokeista se, joka tuottaa paremman lopputuloksen.

Valinta suoritetaan pääsyedellytykset ja kynnysehdon täyttävien hakijoiden kesken koepisteiden ja ensisijaisuuspisteiden perusteella. Hakuaika, valintakokeet ja niiden arvostelu ovat samat kuin alku- ja koepisteiden perusteella valittavilla.

Opiskelijavalintapisteet

Valintakoepisteet

Matematiikan, fysiikan, kemian ja yhteiskuntatieteen kokeista annetaan valintapisteitä 0-20. Diplomi-insinöörin hakukohteisiin pyrkiville tarkoitetuissa valintakokeissa hakijan on täytettävä edellä mainittu kynnysehto. Koepisteet muunnetaan valintapisteiksi kertomalla luvulla 5/9, paitsi yhteiskuntatieteen koe kertomalla luvulla 1/3.

Lisätietoa valintakokeista ja koeaikataulu

Ensisijaisuuspisteet

Hakemuksen ensimmäisestä diplomi-insinöörin hakukohdevaihtoehdosta annetaan opiskelijavalintapisteisiin kolme (3) ensisijaisuuspistettä.

Yhteenveto opiskelijavalintapisteistä, valinta koepisteiden perusteella

VALINTAKOEPISTEET kpl
2 koetta á 20 pistettä 40
Ensisijaisuuspisteet (vain 1. hakuvaihtoehdosta) 3
OPISKELIJAVALINTAPISTEET YHTEENSÄ max 43