Valinta alku- ja koepisteiden perusteella

Alku- ja koepisteiden perusteella valitaan 70 % uusista opiskelijoista todistusvalinnan jälkeisestä kiintiöstä. Edellytyksenä on vuonna 2014 tai aikaisemmin suoritettu ylioppilastutkinto tai RP-tutkinto tai vuonna 2013 tai aikaisemmin suoritettu IB- tai EB-tutkinto sekä seuraavan kynnysehdon täyttäminen: hakijan on ilmoittauduttava asianomaisiin hakukohteisiin hakeville tarkoitettuihin valintakokeisiin ja saatava vähintään pistemäärä 0,4 x kokeiden keskiarvojen summa (v. 2013 matematiikan ja fysiikan kokeeseen osallistuneiden kynnysehto oli 5,55/40). Kynnysehtoon otetaan huomioon kahden kokeen yhteenlasketut pisteet. Kunkin kokeen keskiarvoa laskettaessa otetaan huomioon koko maan kaikki koetulokset. Yliopistoilla on mahdollisuus poiketa tästä kynnysehdosta, jos aloituspaikkoja jää täyttämättä jossakin hakukohteessa.

Opiskelijavalintapisteet

Alkupisteet määräytyvät valinnassa seuraavasti:

Ylioppilastutkintotodistus

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon alla olevasta luettelosta viisi eri ainetta siten, että pistemäärä on hakijalle edullisin (sekä vanha että uusi tutkinto):

Jos hakija on suorittanut samassa aineessa alla olevassa luettelossa mainitut eritasoiset kokeet (esim. pitkän ja lyhyen matematiikan), huomioidaan hakijan kannalta edullisin koetulos. Pisteet lasketaan joko uudesta tai vanhasta reaalikokeesta, ei molemmista. Alkupisteiden maksimimäärä on 26 pistettä.

YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN ARVOSANA A B C M E L
Matematiikka, pitkä 2 3 4 5 6 7
Fysiikka 0 1 2 3 4 5
Kemia 0 1 2 3 4 5
Biologia 0 0 1 2 3 4
Muut reaaliaineet 0 0 0 1 2 3
Vanha reaali (ennen vuotta 2006) 1 2 3 4 5 6
Äidinkieli 0 1 2 3 4 5
Matematiikka, lyhyt
0 0 0 1 2 3
2. kotimainen kieli, pitkä 0 0 1 2 3 4
2. kotimainen kieli, keskipitkä 0 0 0 0 1 2
Vieras kieli, pitkä 0 0 1 2 3 4
Vieras kieli, lyhyt 0 0 0 0 1 2

Ylioppilastutkintoarvosanojen muuntotaulukko

YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN ARVOSANA A B C M E L
EB 4,0-4,95 5,0-5,95 6,0-6,95 7,0-7,95 8,0-8,95 9-10
EB, matematiikka 4,0-4,95 5,0-5,95 6,0-6,95 7,0-8,45 8,50-9,45 9,5-10
IB 2 3 4 5 6 7
RP 4 5-6 7 8-9 10-12 13-15

Valintakoepisteet

Matematiikan, fysiikan, kemian ja yhteiskuntatieteen kokeista annetaan valintapisteitä 0-20. Hakijan on tarkistettava valintaoppaasta, mitä kokeita hänen hakutoiveensa edellyttävät. Diplomi-insinöörin hakukohteisiin hakeville tarkoitetuissa valintakokeissa hakijan on täytettävä edellä mainittu kynnysehto. Koepisteet muunnetaan valintapisteiksi kertomalla luvulla 5/9, paitsi yhteiskuntatieteen koe, jossa kerroin on 1/3.

Lisätietoa valintakokeista ja koeaikataulu

Ensijaisuuspisteet

Hakemuksen ensimmäisestä diplomi-insinöörin hakukohdevaihtoehdosta annetaan opiskelijavalintapisteisiin kolme (3) ensisijaisuuspistettä.

Yhteenveto opiskelijavalintapisteistä, valinta alku- ja koepisteiden perusteella

ALKUPISTEET max
Ylioppilastutkintotodistus 26
VALINTAKOEPISTEET
2 koetta á 20 pistettä 40
Ensisijaisuuspisteet (vain 1. hakuvaihtoehdosta) 3
OPISKELIJAVALINTAPISTEET YHTEENSÄ max 69