Todistusvalinta

Yliopistot hyväksyvät osan opiskelijoista todistusvalinnalla eli todistuspisteiden perusteella, ilman valintakoetta. Todistusvalinnassa ovat mukana ne viimeistään keväällä 2014 tutkintonsa valmiiksi saavat ylioppilaat ja RP-tutkinnon suorittaneet sekä vuonna 2013 tai aikaisemmin IB- tai EB-tutkinnon suorittaneet, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi pitkän matematiikan ylioppilaskokeen.

Yliopistot voivat hakukohdekohtaisesti asettaa matematiikan, fysiikan tai kemian tai jonkin edellä mainittujen aineiden yhdistelmän kynnysehdoksi todistusvalintaan osallistumiselle. Matematiikan osalta hakukohdekohtainen kynnysehto on vähintään M ja fysiikan tai kemian osalta vähintään C. Kynnysehdot voivat hakukohdekohtaisesti olla myös edellä esitettyä korkeampia. Hakijan näkökulmasta riittää, että yksi vaadituista kynnysehdoista täyttyy, mikäli hakukohteelle on asetettu kynnysehto useammassa kuin yhdessä aineessa. Todistusvalinnan kynnysehdot löytyvät vuoden 2014 DIA-hakuoppaan luvusta 10.

Todistusvalinnan osuus hakukohteiden valintakiintiöstä on enintään 50 % ja kiintiöt vaihtelevat hakukohteittain. Todistusvalinnan osuus hakukohteen kiintiöstä löytyy DIA-hakuoppaan luvusta 10. Arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin hakukohteisiin ei voi tulla valituksi todistusvalinnalla. Hakija voidaan hyväksyä hakukohdekohtaisen kiintiön puitteissa ensisijaisen hakutoiveensa mukaiseen hakukohteeseen alkupisteiden (ylioppilastutkintotodistuksen sekä ensisijaisuuspisteiden) mukaisessa järjestyksessä. Tilanteessa, jossa usealla hakijalla on sama pistemäärä, ratkaisee ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan kokeen pistemäärä. Todistusvalinnan alkupisteet määräytyvät alla olevan taulukon mukaisesti.

Alkupisteiden laskeminen

Alkupisteitä laskettaessa otetaan huomioon ylioppilastutkinnon arvosanat. Lukion päättötodistuksesta ei saa pisteitä. Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon alla olevasta luettelosta viisi eri ainetta siten, että pistemäärä on hakijalle edullisin (sekä vanha että uusi tutkinto):

Jos hakija on suorittanut samassa aineessa alla olevassa luettelossa mainitut eritasoiset kokeet (esim. pitkän ja lyhyen matematiikan), huomioidaan hakijan kannalta edullisin koetulos. Pisteet lasketaan joko uudesta tai vanhasta reaalikokeesta, ei molemmista. Alkupisteiden maksimimäärä on 26 pistettä.

YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN ARVOSANA A B C M E L
Matematiikka, pitkä 2 3 4 5 6 7
Fysiikka 0 1 2 3 4 5
Kemia 0 1 2 3 4 5
Biologia 0 0 1 2 3 4
Muut reaaliaineet 0 0 0 1 2 3
Vanha reaali (ennen vuotta 2006) 1 2 3 4 5 6
Äidinkieli 0 1 2 3 4 5
Matematiikka, lyhyt
0 0 0 1 2 3
2. kotimainen kieli, pitkä 0 0 1 2 3 4
2. kotimainen kieli, keskipitkä 0 0 0 0 1 2
Vieras kieli, pitkä 0 0 1 2 3 4
Vieras kieli, lyhyt 0 0 0 0 1 2

Ylioppilastutkintoarvosanojen muuntotaulukko

YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN ARVOSANA A B C M E L
EB 4,0-4,95 5,0-5,95 6,0-6,95 7,0-7,95 8,0-8,95 9-10
EB, matematiikka 4,0-4,95 5,0-5,95 6,0-6,95 7,0-8,45 8,50-9,45 9,5-10
IB 2 3 4 5 6 7
RP 4 5-6 7 8-9 10-12 13-15

Todistusvalintaan osallistuminen ja valinnan tulokset

Todistusvalinnassa voi tulla hyväksytyksi vain ensimmäiseen diplomi-insinöörin hakukohteeseen. Jos hakijalla on arkkitehtivaihtoehto ensimmäisenä DIA-valinnan hakutoiveena, hän ei ole mukana diplomi-insinöörihakukohteiden todistusvalinnassa. Jos hakija ei saa opiskelupaikkaa todistusvalintakiintiössä, hän osallistuu valintakokeisiin kaikilla hakuvaihtoehdoillaan. Todistusvalinnassa hyväksytty ei voi osallistua valintakokeisiin, ei edes arkkitehtuurin valintakokeisiin. Jokaisen hakijan on kuitenkin ilmoittauduttava kahteen DI-valintakokeeseen hakukohteidensa mukaisesti, koska todistusvalinnan tulosta ei voi ennakoida vielä hakuvaiheessa. Myös koepaikka on ilmoitettava.

Todistusvalintaan otetaan mukaan ne viimeistään keväällä 2014 kirjoittavat ylioppilaat ja RP-tutkinnon suorittaneet, joiden tiedot ovat 16.5.2014 ylioppilastutkintorekisterissä sekä ennen vuotta 2014 EB- tai IB-tutkinnon suorittaneet hakijat.  Lukioiden on toimitettava ylioppilastutkintorekisteriin myös tiedot lukion oppimäärän suorittamisesta 16.5.2014 mennessä. Valintaorganisaatio ei vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä.

Todistusvalinnassa hyväksyt saavat tiedon valinnasta kirjeitse. Todistusvalinnassa hyväksyttyjen nimet ovat nähtävissä 23.5.2014 klo 9.00 valinnan tulosten julkistamiseen luvan antaneille DIA-valinnan sähköisessä tulospalvelussa. Valinnan tulosta voi kysyä myös ao. yliopiston valintakoekansliasta.

Yhteenveto todistusvalinnan opiskelijavalintapisteistä

ALKUPISTEET kpl
Ylioppilastutkintotodistus 26
Ensisijaisuuspisteet 3
OPISKELIJAVALINTAPISTEET max 29