Valinta diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin

DIA-yhteisvalinnassa voivat hakea sivulla Hakukelpoisuus määriteltyihin hakijaryhmiin kuuluvat hakijat. Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoihin johtavien koulutusten hakukohteita on yhteisvalinnassa mukana 39. Luettelon hakukohteista löydät sivulta Diplomi-insinöörikoulutus.

Diplomi-insinöörin tutkintoon johtaviin hakukohteisiin voi tulla valituksi kolmella tavalla: