Kokeiden ja opiskelijavalinnan tulokset ja oikaisumenettely

Valintakokeiden aikataulu 2014


KOEPVM TULOKSET NÄHTÄVILLÄ
TARKISTUSPYYNTÖAIKA PÄÄTTYY
TIETO TARKISTUSPYYNNÖN TULOKSESTA
Arkkitehtuurin
ennakkotehtävät
ti 1.4. klo 16.15 mennessä ke 16.4. klo 12 pe 25.4. klo 12 pe 2.5. klo 12
Ruotsin kielikoe
ma 28.4.2013A-matematiikka ma 19.5. klo 13-16 ma 26.5. klo 12 ke 30.5. klo 15 pe 31.5. klo 12
Yhteiskuntatieteet ti 27.5. klo 9-12 ti 10.6. klo 12 to 12.6. klo 15 ma 17.6. klo 10
DI-matematiikka ti 27.5. klo 14-17 ti 10.6. klo 12 to 12.6. klo 15 ma 17.6. klo 10
Fysiikka ke 28.5. klo 14-18 ti 10.6. klo 12 to 12.6. klo 15 ma 17.6. klo 10
Kemia ke 28.5. klo 9-12 ti 10.6. klo 12 to 12.6. klo 15 ma 17.6. klo 10
Piirustus- ja
suunnittelukokeet
ma-to 2.-5.6. ti 10.6. klo 12 ma 16.6. klo 12 ke 18.6. klo 10
Luonnontiede to 5.6. klo 13-16 ti 10.6. klo 12 to 12.6. klo 12 ma 17.6. klo 10

Koetulokset

Jokainen koe arvostellaan pistemäärällä 0–36 paitsi yhteiskuntatieteiden koe, joka arvostellaan pistemäärällä 0–60. Pisteet muunnetaan valintapisteiksi kertomalla luvulla 5/9, yhteiskuntatieteen osalta luku on 1/3.

Valintakokeiden tulokset ovat nähtävillä koepaikkakunnalla. Koetulokset voi myös tarkistaa sähköisestä tulospalvelusta käyttämällä henkilökohtaista salasanaa, joka jaetaan pääsykokeiden yhteydessä. Palvelu toimii, jos hakija on antanut luvan nimensä julkistamiseen tulospalvelussa.

Tarkistuspyynnöt

Koetuloksiin voi pyytää kirjallisesti tarkistusta. Kirjallisessa tarkistuspyynnössä on mainittava sen kokeen nimi ja tehtävän numero, johon tarkistusta haetaan, oma nimi, hakijanumero sekä päiväys ja allekirjoitus. Hakija toimittaa tarkistuspyyntönsä yllä olevan aikataulun mukaisesti koepaikkakuntansa valintakoekansliaan.

Opiskelijavalinnan tulokset

Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan 2.7.2014 klo 9.00. Opiskelemaan hyväksytyille ilmoitetaan tuloksesta kirjeitse. Opiskelijavalinnan tulokset ovat nähtävissä sähköisessä tulospalvelussa niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet luvan julkaista nimensä tulospalvelussa. Tulospalvelussa tarvittavan henkilökohtaisen salasanan hakija saa pääsykokeissa jaettavasta henkilökortista (muut kuin todistusvalinnassa hyväksytyt).

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan myös sen yliopiston ilmoitustaululla, jossa hakija on osallistunut kokeisiin. Tuloksia voi lisäksi tiedustella puhelimitse ao. yliopistojen opintotoimistoista tai tiedekunnan kansliasta.

Oikaisupyynnöt

Hakija joka ei ole tyytyväinen valintapäätökseen voi kirjallisesti hakea oikaisua 14 päivän kuluessa tulosten julkistamisesta siitä yliopistosta, johon valituksi tulemista oikaisupyyntö koskee. (Huom! Postileima ei riitä). Oikaisupyyntöön tulee yksilöidä, mitä oikaisupyyntö koskee. Oikaisupyyntö palautetaan siihen yliopistoon, johon hakija on pyrkimässä. Lisätietoja saa yliopistoilta.

Paikan vastaanotto

Hakijan on ilmoitettava kirjallisesti tai sähköisesti opiskelupaikan vastaanottamisesta siihen yliopistoon, johon hänet on hyväksytty. Vastaanottamisilmoituksen tulee olla perillä yliopistossa viimeistään 29.7.2014 klo 16.15 (Huom! Postileima ei riitä).

Opiskelija voi ottaa vastaan ainoastaan yhden uuden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista. Teknillistieteellisellä alalla ei sovelleta opiskelupaikan jonottamista, vaan opiskelijakiintiöt mitoitetaan niin, ettei jonottamisen kautta vapaudu uusia opiskelupaikkoja. Tekniikan alalle ei siis voi jonottaa, mutta teknillisiin yliopistoihin ja tiedekuntiin hyväksytyt voivat ottaa opiskelupaikan ehdollisesti vastaan ja jäädä jonottamaan toista opiskelupaikkaa diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnan ulkopuolella. Ehdollisesti vastaanotettu paikka säilyy, jos jonotettua paikkaa ei saakaan. Jonotusoikeus päättyy 12.8.2014 klo 16.15.

Lisätiedot: Yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan säännös