Hakukelpoisuus

DI-ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinnassa voivat hakea seuraaviin ryhmiin kuuluvat hakijat:
  • Suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä keväällä 2014 ylioppilaskirjoituksiin osallistuvat hakijat, jotka 1.6.2014 mennessä suorittavat ylioppilastutkinnon ja saavat siitä todistuksen.
  • European Baccalaureate-, International Baccalaureate- tai Reifeprüfung -tutkinnon ennen vuotta 2014 joko Suomessa tai ulkomailla suorittaneet hakijat. Oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta lähetetään Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.
  • European Baccalaureate-, International Baccalaureate tai Reifeprüfung -tutkinnon joko Suomessa tai ulkomailla vuonna 2014 suorittavat hakijat. Koulun antama todistus tutkintoon osallistumisesta lähetetään Aalto-yliopiston hakijapalveluihin. Todistus tutkinnon suorittamisesta tulee toimittaa 29.7.2014 mennessä siihen yliopistoon, josta on saanut opiskelupaikan.
  • Hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet vähintään kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat opinnot; ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 1.6.2014 mennessä. Hakija, joka on suorittanut jonkun em. tutkinnoista ja on lisäksi ylioppilas, katsotaan ylioppilaaksi.
  • Pohjoismaiset korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet hakijat.

Hakija, joka kirjoittaa ylioppilaaksi lukiosta, mutta ei saa lukion  päättötodistusta, ei voi tulla valituksi, koska hän ei ole hakukelpoinen.

Hakijalta, joka ei ole saanut koulusivistystään suomen, ruotsin tai saamen kielellä, vaaditaan kielitodistus. Tarkempia ohjeita saa ao. yliopistosta.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet DIA-yhteisvalinnan kautta opiskelupaikan saaneet hakijat saavat opinto-oikeuden sekä tekniikan kandidaatin että diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkintoon. Aiempien opintojen korvaavuuskäytännöt vaihtelevat yliopistoittain.