Hakuaika, hakeminen ja hakuasiakirjat

Hakuaika

DI- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta on mukana valtakunnallisessa yhteishaussa. Hakuaika alkaa 3.3.2014 ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Arkkitehtuurikoulutukseen hakevat palauttavat ennakkotehtävät Aalto-yliopiston teknilliseen korkeakouluun 1.4.2014 klo 16.15 mennessä.

Hakeminen

Yhteishakuun kuuluviin koulutuksiin haetaan netissä yhdellä lomakkeella enintään yhdeksään eri koulutukseen. Näistä hakukohteista korkeintaan viisi voi kuulua DIA-koulutuksen yhteisvalintaan. DIA-koulutuksen hakukohteet on priorisoitava eli asetettava sitovaan tärkeysjärjestykseen. Hakukohteiden järjestyksen muuttaminen ei ole mahdollista hakuajan päättymisen jälkeen. Voit täyttää ja lähettää lomakkeen hakuaikana osoitteessa www.yliopistohaku.fi

Hakemukseen merkittyjen vaihtoehtojen lukumäärää ja järjestystä koskeva ilmoitus on sitova.

Hakemuksen kaikkien kohtien tarkka ja huolellinen täyttäminen on tärkeää. Virheellisesti täytetty hakemus saattaa aiheuttaa valinnasta poistamisen tai mahdollisesti jo tapahtuneen hyväksymisen peruuttamisen.

Lisätietoja hakemisesta

Aalto-yliopisto
050 361 6430, 050 370 7126

Tampereen teknillinen yliopisto
040 198 1445

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
0400 295 130

Oulun yliopisto, teknillinen tiedekunta
0294 482001, 0294 482002

Åbo Akademi
(02) 215 3321, 215 4550

Turun yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
(02) 333 5604, 333 5602

Vaasan yliopisto
0294 498 166, 0294 498 152, 0294 498 171 ja 0294 498 174

Hakuasiakirjat

Hakemuksen liitteinä ei tarvitse muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta toimittaa oikeaksi todistettuja todistusjäljennöksiä. Poikkeuksia ovat Åbo Akademin ruotsinkielen kielikokeen todistus sekä vuonna 1989 tai aikaisemmin ylioppilastutkinnon suorittaneiden todistukset. Vuonna 1989 tai aikaisemmin ylioppilastutkinnon suorittaneet toimittavat ylioppilastutkintotodistuksen oikeaksi todistetut jäljennökset Aalto-yliopiston hakijapalveluihin 11.4.2014 mennessä. Myös EB-, IB- ja RP-tutkinnon suorittaneiden tulee toimittaa oikeaksi todistetut todistusjäljennökset Aalto-yliopiston hakijapalveluihin. Hakulomakkeen tiedot tarkastetaan kaikilta teknillisiin yliopistoihin tai tiedekuntiin hyväksytyiltä.

Mikäli hakija vammastaan johtuen tarvitsee erityisjärjestelyjä koepäivänä, hänen tulee ilmoittaa niistä jo hakuvaiheessa lähettämällä lääkärintodistus ja selvitys toivotuista järjestelyistä Aalto-yliopiston hakijapalveluihin.


Postiosoite

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
PL 11110
00076 AALTO

Käyntiosoite

Aalto-yliopisto
Hakijapalvelut
Huone Y198, Otakaari 1
Espoo