Yleisohjeet kaikille hakijoille

Yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkintoon. Arkkitehtikoulutusta tarjoavat Aalto-yliopisto Espoossa, Tampereen teknillinen yliopisto ja Oulun yliopisto. Kaikkiin näiden yliopistojen arkkitehtihakukohteisiin voit hakea yhteisvalinnalla: samalla hakemuksella ja samoilla pääsykokeilla.

Arkkitehtihakukohteita on yhteensä 4. Valintaperusteet ovat kaikissa yliopistoissa samat. Poikkeuksena voivat olla tietyt erikoistapaukset ja erillisvalintaryhmät, joista saa lisätietoja suoraan kyseisestä yliopistosta.