Vaadittavat tiedot

Matematiikan kokeessa vaaditaan lukion matematiikan pitkän oppimäärän tiedot. Tällöin ei edellytetä pitkän oppimäärän suorittamista vaan siihen sisältyvien tietojen hallintaa.

Piirustus- ja suunnittelukokeen avulla pyritään arvioimaan hakijan erilaisia ominaisuuksia: kykyä ilmaista itseään, kolmiulotteisuuden tajua, mielikuvitusta sekä kykyä koota annetut osatekijät mielekkääksi kokonaisuudeksi.

Luonnontieteen kokeen tarkoituksena on arvioida maisema- arkkitehtuurin hakukohteeseen pyrkivien luonnontieteen perustuntemusta sekä kykyä soveltaa hallitsemiaan tietoja. Luonnontieteen kokeen pääsykoekirja vuonna 2014 perustuun lukion maantieteen 1. kurssiin kirjasarjasta:

Kakko, Irma; Kenno, Pirkko; Tyrväinen, Heikki (2011). Lukion maantiede 1 sininen planeetta: GE1. Otava. ISBN: 9789511256373.