Valinta koepisteiden perusteella

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteisiin valitaan koepisteiden ja ensisijaisuuspisteen perusteella 25 % uusista opiskelijoista. Tätä valintakiintiötä laskettaessa käytetään aina pyöristystä ylöspäin, koska kiintiö on niin pieni. Koepisteiden ja ensisijaisuuspisteen perusteella voivat tulla valituiksi seuraaviin hakijaryhmiin kuuluvat hakijat:
  • Hakijat, jotka eivät ole ylioppilaita, mutta ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisen korkea-asteen tutkinnon, ammatillisen opistoasteen tutkinnon tai vähintään 3-vuotisen ammatillisen tutkinnon. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 1.6.2014 mennessä.
  • Vuonna 2014 tai aikaisemmin suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet ylioppilaat ja RP-tutkinnon suorittaneet hakijat.
  • Vuonna 2013 tai aikaisemmin kansainvälisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, jotka eivät ole tulleet valituiksi alku- ja koepisteiden perusteella. Oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta tulee lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluihin (koskee vain EB-, IB- tai RP-tutkinnon suorittaneita).
  • EB- tai IB-tutkinnon joko Suomessa tai ulkomailla vuonna 2014 suorittavat hakijat. Hakijan tulee lähettää Aalto-yliopiston hakijapalveluihin oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta tai koulun antama todistus tutkintoon osallistumisesta. Tutkinnon tulee olla suoritettuna 9.7.2014 mennessä.
  • Pohjoismaiset korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet hakijat.

Pääsyedellytykset ja kynnysehdot arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteisiin pelkkien valintakoepisteiden perusteella ovat: hyväksytysti suoritetut ennakkotehtävät, hakijan on osallistuttava arkkitehtuurin valintakokeisiin ja saatava matematiikan kokeessa vähintään 0,4 x kokeen keskiarvo ja piirustus- ja suunnittelukokeessa vähintään 7/15 pistettä sekä maisema- arkkitehtuurin hakukohteeseen pyrkivän on osallistuttava lisäksi luonnontieteen kokeeseen ja saatava vähintään 1-/3 pistettä.

Kunkin kokeen keskiarvoa laskettaessa otetaan huomioon koko maan kaikki koetulokset. Valinta suoritetaan pääsyedellytykset ja kynnysehdon täyttävien hakijoiden joukosta valintakoepisteiden ja ensisijaisuuspisteen perusteella.

Opiskelijavalintapisteet

Valintakoepisteet

Valintakoepisteiden perusteella hakevat valitaan piirustus- ja suunnittelukokeen sekä ensisijaisuuspisteiden perusteella; matematiikan koe toimii pelkkänä kynnysehtona. Jos koepisteiden perusteella hakeneiden pistemäärät ovat kahden tai useamman hakijan kohdalla samat kiintiön alarajalla, ratkaistaan paremmuusjärjestys matematiikan kokeen pisteiden perusteella.

Maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen hakevat valitaan piirustus- ja suunnittelukokeen, luonnontieteen kokeen sekä ensisijaisuuspisteen perusteella; matematiikan koe toimii kynnysehtona. Jos koepisteiden perusteella hakeneiden pistemäärät ovat kahden tai useamman hakijan kohdalla samat kiintiön alarajalla, ratkaistaan paremmuusjärjestys matematiikan kokeen pisteiden perusteella.

Valintapisteet

Matematiikan kokeen suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää vähintään pistemäärää 0,4 x kokeiden keskiarvo. Kokeessa on kaikkiaan 6 tehtävää, jotka kaikki huomioidaan arvostelussa. Arvosteluasteikko on 0-6/ tehtävä, joten arvostelupisteitä voi saada enintään 36. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla 12:lla. Maksimivalintapistemääräksi tulee näin 3.

Piirustus- ja suunnittelutehtäviä on kaikkiaan seitsemän, joista kuusi parasta otetaan arvostelupisteissä huomioon. Arvosteluasteikko on 0-5/tehtävä, joten maksimipistemäärä on 30. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla 2:lla. Maksimivalintapistemääräksi tulee näin 15.

Luonnontieteen kokeessa (vain maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen pyrkiville) tehtävien arvosteluasteikko on 0-6 pistettä. Kokeessa on viisi essee-, määrittely- tai soveltavaa tehtävää. Kokeen maksimipistemäärä on 30. Tehtävät arvostellaan kokonaislukupistein. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla ne 10:llä. Kokeen suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää vähintään 1-/3 valintapistettä eli kahdeksaa arvostelupistettä.

Ensisijaisuuspiste

Pisteitä laskettaessa annetaan ensimmäiseksi merkitystä arkkitehdin hakukohteesta yksi (1) ensisijaisuuspiste.

Yhteenveto arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijavalintapisteistä, valinta koepisteiden perusteella


ARKKITEHTUURIN HAKUKOHDE
Valintakoepisteet kpl
- piirustus- ja suunnittelukoe 15
Ensisijaisuusperiaate 1
YHTEENSÄ max 16
MAISEMA-ARKKITEHTUURIN HAKUKOHDE
Valintakoepisteet kpl
- piirustus- ja suunnittelukoe 15
- luonnontieteen koe 3
Ensisijaisuusperiaate 1
YHTEENSÄ max 19