Valinta alku- ja koepisteiden perusteella

Arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteisiin valitaan alku- ja koepisteiden perusteella 75 % uusista opiskelijoista. Pääsyedellytyksenä arkkitehtuurin hakukohteisiin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen on suoritettu ylioppilastutkinto ja ennakkotehtäväkynnysehdon lisäksi myös seuraavan kynnysehdon täyttäminen: hakijan on osallistuttava arkkitehtuurin valintakokeisiin ja saatava ao. kokeissa vähintään pistemäärä, joka on matematiikassa 0,4 x kokeen keskiarvo, piirustus- ja suunnittelukokeessa 7/15 pistettä ja luonnontieteen kokeessa 1-/3 pistettä (jälkimmäinen koskee ainoastaan maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen hakevia).

Opiskelijavalintapisteet

Alkupisteet ylioppilastutkintotodistuksesta

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon viisi (5) parasta eri ainetta siten, että pistemäärä on hakijalle edullisin. Pisteitä voi saada useasta reaaliaineesta ja vieraasta kielestä. Alkupisteistä saadaan valintapisteet jakamalla viidellä ja kertomalla kahdella, max. (30/5)x2 = 12 pistettä.

Jos hakija on suorittanut samassa aineessa alla olevassa luettelossa mainitut eritasoiset kokeet (esim. pitkän ja lyhyen matematiikan), huomioidaan hakijan kannalta edullisin koetulos.


| YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN ARVOSANA A B C M E L
| Matematiikka, pitkä 1 2 3 4 5 6
joko Kukin reaaliaineen koe 1 2 3 4 5 6
tai Vanha reaali (ennen vuotta 2006) 1 2 3 4 5 6
| Äidinkieli 1 2 3 4 5 6
| Matematiikka, lyhyt 0 0 0 1 2 3
| 2. kotimainen kieli, pitkä 1 2 3 4 5 6
| 2. kotimainen kieli, keskipitkä 0 0 0 1 2 3
| Vieras kieli, pitkä 1 2 3 4 5 6
| Vieras kieli, lyhyt 0 0 0 1 2 3

Ylioppilastutkintoarvosanojen muuntotaulukko

YLIOPPILASTUTKINTOTODISTUKSEN ARVOSANA A B C M E L
EB 4,0-4,95 5,0-5,95 6,0-6,95 7,0-7,95 8,0-8,95 9-10
EB, matematiikka 4,0-4,95 5,0-5,95 6,0-6,95 7,0-8,45 8,50-9,45 9,5-10
IB 2 3 4 5 6 7
RP 4 5-6 7 8-9 10-12 13-15

Valintakoepisteet

Matematiikan kokeen suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää vähintään pistemäärää 0,4 x kokeiden keskiarvo. Kokeessa on kaikkiaan 6 tehtävää, jotka kaikki huomioidaan arvostelussa. Arvosteluasteikko on 0–6/tehtävä, joten arvostelupisteitä voi saada enintään 36. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla 12:lla. Maksimivalintapistemääräksi tulee näin 3.

Piirustus- ja suunnittelutehtäviä on kaikkiaan seitsemän, joista kuusi parasta otetaan arvostelupisteissä huomioon. Arvosteluasteikko on 0–5/tehtävä, joten maksimipistemäärä on 30. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla 2:lla. Maksimivalintapistemääräksi tulee näin 15.

Luonnontieteen kokeessa (vain maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen pyrkiville) essee-, määrittely- ja soveltavien tehtävien arvosteluasteikko on 0–6 pistettä. Kokeessa on viisi tehtävää. Kokeen maksimipistemäärä on 30. Tehtävät arvostellaan kokonaislukupistein. Arvostelupisteet muunnetaan valintapisteiksi jakamalla ne 10:llä. Kokeen suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää vähintään 1–/3 valintapistettä eli kahdeksaa arvostelupistettä.


ARKKITEHTUURIN HAKUKOHDE MAX
Matematiikka 3
Piirustus- ja suunnittelukoe 15
YHTEENSÄ 18
MAISEMA-ARKKITEHTUURIN HAKUKOHDE MAX
Matematiikka 3
Piirustus- ja suunnittelukoe 15
Luonnontieteen koe 3
YHTEENSÄ 21

Ensisijaisuuspiste

Ensimmäiseksi merkitystä arkkitehtivaihtoehdosta annetaan yksi (1) ensisijaisuuspiste.

Yhteenveto arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijavalintapisteistä, valinta alku- ja koepisteiden perusteella.

ARKKITEHTUURIN HAKUKOHDE

ALKUPISTEET MAX
- ylioppilastutkintotodistus
12
Yhteensä max 12
VALINTAKOEPISTEET
- matematiikka 3
- piirustus- ja suunnittelukoe 15
Yhteensä max 18
Ensisijaisuuspiste 1
YHTEENSÄ max 31


MAISEMA-ARKKITEHTUURIN HAKUKOHDE

ALKUPISTEET MAX
- ylioppilastutkintotodistus
12
Yhteensä max 12
VALINTAKOEPISTEET
- matematiikka 3
- piirustus- ja suunnittelukoe 15
- luonnontieteen koe 3
Yhteensä max 21
Ensisijaisuuspiste 1
YHTEENSÄ max 34