Urvalsproven

Urvalsproven för sökande till arkitektprogrammen hålls samtidigt i Otnäs, Tammerfors och Uleåborg enligt följande:

ÄMNE DATUM DAG KL.
Matematik Måndag 19.5.2014 13-16
Tecknings- och
planeringsprov
Måndag
Tisdag-onsdag
Torsdag
2.6.2014
3.-4.6.2014
5.6.2014
10-12 och 13-16
9-12 och 13-16
9-12
Prov i naturvetenskap Torsdag 5.6.2014 13-16

De som blir godkända i förhandsuppgifterna får per post en separat urvalsprovsguide för arkitektutbildningen som innehåller närmare information om proven samt eventuella ändringar i tidtabellen.