Osallistu kilpailuun tästä!

Kilpailu on päättynyt! Kiitokset osallistuneille.

 

Kilpailulomake

Kilpailulomake

Kerro omasi ja voita Spotify premium spotify

Kaikkien 1.4.2014 vastanneiden kesken arvotaan kaksi Spotify Premiumia vuodeksi.
Kilpailun säännöt »

Haku diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi alkaa 3.3. ja päättyy 1.4.2014.
Hae Diplomi-insinööriksi tai arkkitehdiksi »

Kilpailun säännöt

1. KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ

Kilpailun järjestävät DIA-yliopistot (Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopiston tekniikan ja arkkitehtuurin tiedekunnat, Åbo Akademin DI-hakukohteet, Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta ja Vaasan yliopiston teknillinen tiedekunta).

2. OSALLISTUMISKELPOISUUS

Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt poislukien henkilöt, jotka työskentelevät kilpailun järjestäjän palveluksessa tai kilpailun suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneissa yrityksissä.

3. OSALLISTUMISAIKA

Osallistumisaika alkaa 24.1.2014 ja päättyy 1.4.2014.

4. KILPAILUUN OSALLISTUMINEN

Kilpailuun voi osallistua internet-osoitteessa www.dia.fi. Osallistuminen tapahtuu kertomalla sivustolla olevalla kilpailulomakkeella hyvä syy hakea diplomi-insinöörin tai arkkitehdin koulutukseen.

5. PALKINNOT JA ARVONTA

Kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken arvotaan kaksi Spotify Premium -verkkomusiikkipalvelua yhdeksi vuodeksi. Palkinto arvotaan 15.4.2014 ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää DIA-yliopistojen sähköiseen markkinointiin, mikäli osallistuja antaa siihen suostumuksensa.

7. KILPAILUN TOTEUTUKSESTA VASTAAVA TAHO

IDBBN www.idbbn.fi


TÄVLINGSREGLER

1. TÄVLINGSARRANGÖR

Tävlingen arrangeras av DIA-universiteten (Aalto-universitetet, Tammerfors tekniska universitet, Villmanstrands tekniska universitet, tekniska fakulteten vid Uleåborgs universitet, Åbo Akademi, matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Åbo universitet och tekniska fakulteten vid Vasa Universitet).

2. RÄTT ATT DELTA

Rätt att delta i tävlingen har alla privatpersoner, med undantag av personer som är anställda hos tävlingsarrangören eller i de företag som deltagit i planeringen och genomförandet av tävlingen.

3. TÄVLINGSTID

Tävlingstiden börjar 24.1.2014 och slutar 1.4.2014.

4. DELTAGANDE I TÄVLINGEN

Man kan delta i tävlingen på internet via adressen www.dia.fi. Deltagandet i tävlingen sker genom att på den tävlingsblankett som finns på sajten ge ett bra skäl för att söka till diplomingenjörs- eller arkitektutbildning.

5. VINSTER OCH UTLOTTNING

Bland alla som deltagit i tävlingen utlottas två Spotify Premium-musiktjänster för ett år. Vinsten lottas ut 15.4.2014 och vinnarna meddelas personligen.

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter som samlas in i samband med tävlingen kan användas för DIA-universitetens elektroniska marknadsföring, om deltagaren ger sitt samtycke till det.

7. INSTANS SOM ANSVARAR FÖR GENOMFÖRANDET AV TÄVLINGEN

IDBBN www.idbbn.fi

X